Ενημέρωση του Δήμου Αμυνταίου για τηλεφωνικές απάτες

Ο Δήμος Αμυνταίου θα ήθελε να ενημερώσει τους πάγιους και περιοδικούς προμηθευτές του να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε τηλεφωνικές κλήσεις από άγνωστους οι οποίοι συστήνονται ως Δημοτικοί υπάλληλοι και τους ζητούν τραπεζικά στοιχεία. Σε αυτές τις περιπτώσεις να επικοινωνούν με το αρμόδιο τμήμα της Οικονομικής Υπηρεσίας.
Δήμος Αμυνταίου