Εντάχθηκε το έργο “Εσωτερική αποχέτευση Τ.Κ. Σκλήθρου Δήμου Αμυνταίου”

Ο Δήμος Αμυνταίου ενημερώνει του συμπολίτες μας ότι εντάχθηκε το έργο με τίτλο «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Τ.Κ. ΣΚΛΗΘΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ» ποσού χρηματοδότησης 1.606.330,64€ στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι. Το φυσικό αντικείμενο του έργου θα περιλαμβάνει την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης λυμάτων, συνολικού μήκους 5,2 περίπου χλμ, για την παραλαβή των λυμάτων από τον οικισμό Τ.Κ. Σκλήθρου, στο οποίο έχει κατασκευαστεί χωριστικό δίκτυο. Συνολικά προβλέπεται η τοποθέτηση 5.170 μέτρων νέου δικτύου καθώς και η εγκατάσταση 174 προκατασκευασμένων κυκλικών φρεατίων ελέγχου του δικτύου, διαμέτρου 1,20 μέτρων. Το νέο δίκτυο ακαθάρτων μαζί με το υφιστάμενο θα αποχετεύουν στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων. Επίσης το έργο περιλαμβάνει και εργασίες αρχαιολογίας.

Η ένταξη του έργου, είναι συνέχεια της ανταπόκρισης αλλά και των αποτελεσματικών ενεργειών της δημοτικής αρχής για την βελτίωση της καθημερινότητας των συνδημοτών μας σε όλες τις Τ.Κ. του Δήμου μας και την προστασία του φυσικού μας περιβάλλοντος.

 

Γραφείο Δημάρχου