Επανεκκίνηση διαδικασιών Προκήρυξης Διαγωνισμού για προσλήψεις Δοκίμων Λιμενοφυλάκων

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι σε συνέχεια της από 10 Μαρτίου 2020 ανακοίνωσης του λιμενικού με την οποία ο Συγκεντρωτικός Αλφαβητικός Πίνακας Καλουμένων υποψηφίων Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρών – γυναικών) έτους 2019 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (http://www.hcg.gr/node/22662),καθώς και της από 12 Μαρτίου 2020 ανακοίνωσης (http://www.hcg.gr/node/22672) με την οποία είχε ανασταλεί προσωρινά η διαδικασία Υψομέτρησης των υποψηφίων, γνωστοποιείται ότι οι υποψήφιοι/ες που περιλαμβάνονται στον προαναφερόμενο Πίνακα, πρέπει να παρουσιασθούν για ΥΨΟΜΕΤΡΗΣΗ, στη Σχολή Λιμενοφυλάκων  (ΤΕΡΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΙΔΟΥ, ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ), κατά τις ακόλουθες ημερομηνίες και ώρες

Δειτε τον πινακα εδω

Οι υποψήφιοι/εςΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ θα πρέπεικατά την παρουσίασή τους για Υψομέτρηση να φέρουν το Δελτίο Ταυτότητάς τους. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να προσέρχονται φέροντας ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ προστατευτική ΜΑΣΚΑ και ακολουθώντας όλα τα αναγκαία μέτρα προφύλαξης και πρόληψης της μετάδοσης και διασποράς του νέου κορωνοϊού COVID-19 (Υγιεινή των χεριών, τήρηση αποστάσεων, κ.λπ.).

Οι υποψήφιοι/ες που θα διαπιστωθεί από την αρμόδια Επιτροπή ότι διαθέτουν το ελάχιστο απαιτούμενο ύψος σύμφωνα με την οικεία Προκήρυξη του διαγωνισμού, θα συνεχίσουν στην επόμενη διαδικασία των Υγειονομικών εξετάσεων και παραπομπής στην Α.Ν.Υ.Ε., που προγραμματίζεται να διεξαχθούν εντός του δεύτερου 15νθημέρου μηνός Ιουνίου τρέχοντος έτους. Συναφώς, υπενθυμίζεται ότι, οι υποψήφιοι/ες έχουν την υποχρέωση να προσκομίσουν όλες τις προβλεπόμενες από την Προκήρυξη εργαστηριακές Εξετάσεις- Γνωματεύσεις, οι οποίες θα πρέπει να έχουν γίνει εντός τριμήνου προ της ημερομηνίας παρουσιάσεώς τους για Υγειονομικές Εξετάσεις.

Σχετικά αρχεία:

Συγκεντρωτικός Αλφαβ/κός πίνακας καλουμένων Υποψ. Δοκ. ΛΦ ΕΤΟΥΣ 2019

Ανακοίνωση ΛΦ 2019 νέες ημερομηνίες Υψομέτρησης

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ