Επιμνημόσυνη δέηση (πρώτο ψυχοσάββατο) στο Στρατιωτικό Νεκροταφείο Φλώρινας

Την 09 Μαρτίου 2024, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00, θα τελεστεί στο
Στρατιωτικό Νεκροταφείο Φλώρινας ετήσιο μνημόσυνο για τους νεκρούς που
έπεσαν υπέρ της ελευθερίας και ανεξαρτησίας της Πατρίδας μας, στους αγώνες
του Έθνους.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου
Νικόλαος Ρεπάτσης
Επιλοχίας (ΔΒ)