Επιμορφωτικό σεμινάριο από το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Πρόσκληση Συμμετοχής

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος με ονομασία Illuminated θα πραγματοποιηθεί επιμορφωτικό σεμινάριο από το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Το πρόγραμμα Project illuminatED | Illuminating Effective Teaching Strategies with the Science of Learning. A project to empower teachers with cognitive neuroscience informed educational practices (PROJ. Nº 2017-1-ES01-KA201-038220, website: http://www.illuminatedproject.eu/) είναι ένα διεθνές πρόγραμμα με στόχο την αύξηση της ποιότητας της διδασκαλίας, της κατάρτισης και της μάθησης ενισχύοντας αποτελεσματικές διδακτικές στρατηγικές με πορίσματα επιστημών που μελετούν τους μηχανισμούς της μάθησης, χρηματοδοτούμενο από τη δράση Erasmus+ Action KA2.
Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη συγκεκριμένη ημερίδα, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30/10/2018, θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής μέχρι και την Παρασκευή 26/10/2018. Το workshop θα ξεκινήσει στις 4:30μμ, προβλέπεται να έχει διάρκεια 3 ώρες και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και των βαθμίδων.
Ο μέγιστος αριθμός των συμμετεχόντων είναι 20. Μπορούν να συμμετέχουν εν ενεργεία ή άνεργοι εκπαιδευτικοί, απόφοιτοι παιδαγωγικών και καθηγητικών σχολών, επιμορφωτές και εκπαιδευτές διαφόρων ειδικοτήτων. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.
Πρόκειται για το πρώτο από τα δύο σεμινάρια που θα πραγματοποιηθούν στη Φλώρινα, ενώ από τους συμμετέχοντες σε αυτά θα επιλεγούν δύο (2) που θα συμμετάσχουν (με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα) σε αντίστοιχες δράσεις στο Πόρτο και τη Βαρκελώνη το 2019.
Στοιχεία επικοινωνίας: 23850 – 55090
[email protected]
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Μπράτιτσης Θαρρενός
Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Νηπιαγωγών ΠΔΜ