Επισκέψεις μελών της Διοίκησης του Επιμελητηρίου στους Δήμους Φλώρινας και Αμυνταίου

Μέλη της διοίκησης του Επιμελητηρίου Φλώρινας επισκέφθηκαν τους Δήμους Φλώρινας και Αμυνταίου με κλιμάκια της εταιρίας, που είχε αναλάβει την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα ‘’Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου (Open Mall)’’, όπου έγινε ενημέρωση για την συνέχιση του έργου μετά την εγκριτική απόφαση ένταξης και των δύο Δήμων στο εν λόγω πρόγραμμα.

Οι δράσεις του προγράμματος θα υλοποιηθούν από τους Δήμους Φλώρινας και Αμυνταίου με συνδικαιούχο το Επιμελητήριο Φλώρινας.

Σκοπός του προγράμματος είναι η αναβάθμιση των επιλεγμένων εμπορικών οδών με την ομοιόμορφη διαμόρφωσή των δρόμων και των καταστημάτων (δημιουργία πεζοδρόμων, αλλαγές βιτρινών, ελεύθερο internet κ.α.

Φλώρινα, 09/07/2019

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ