Επιτυχημένη η 1η εθελοντική αιμοδοσία του Δήμου Φλώρινας

Δεκάδες συμπολίτες μας ανταποκρίθηκαν στο σχετικό κάλεσμα και συμμετείχαν στην 1η εθελοντική αιμοδοσία του Δήμου Φλώρινας, προσφέροντας αίμα και δείχνοντας με τον τρόπο αυτόν την αλληλεγγύη τους.

Η συλλογή αίματος έγινε από το εξειδικευμένο προσωπικό του τμήματος αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας στο χώρο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας – Πολιτισμού και Τουρισμού (Πρόνοια) και αφού ελήφθησαν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ορθή διαδικασία της αιμοδοσίας.

Συνολικά συγκεντρώθηκαν 15 φιάλες αίματος, αριθμός ιδιαίτερα ενθαρρυντικός.

Αξίζει να τονιστεί πως με αφορμή την 1η εθελοντική αιμοδοσία, η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας προχωρά και στην ίδρυση τράπεζας αίματος, με απώτερο στόχο την κάλυψη βασικών αναγκών και, φυσικά, τη διοργάνωση και άλλων αιμοδοσιών στο εγγύς μέλλον.