Εσπερινό ΕΠΑΛ Φλώρινας: Επείγουσα ανακοίνωση για τις εγγραφές του έτους 2020-2021

Όσοι μαθητές γράφτηκαν μέχρι σήμερα 23/9/2020 με ηλεκτρονική εγγραφή (e-eggrafes) στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Φλώρινας παρακαλούνται το αργότερο έως την Δευτέρα 28/9/2020 να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στην γραμματεία του σχολείου,

  1. Έντυπο αντίγραφο της ηλ.εγγραφής στο e-eggrafes

  2. Τίτλος σπουδών

  3. Αστυνομική ταυτότητα (φωτοτυπία)

  4. Πιστοποιητικό γεννήσεως

  5. Μία φωτογραφία

Η εμπρόθεσμη προσκομιδή των δικαιολογητικών είναι απαραίτητη. Στην αντίθετη περίπτωση δεν θα ισχύσει η εγγραφή τους.

Εκ της διευθύνσεως