Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς στη Φλώρινα

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας σε συνεργασία με το Τμήμα
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών και το Ινστιτούτο Παραδοσιακής
Αρχιτεκτονικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΙΠΑΠΚ) του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας συμμετέχει στις εκδηλώσεις για τον
εορτασμό των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2022, με
θέμα «Βιώσιμη Πολιτιστική Κληρονομιά Διατηρώντας το παρελθόν για
τις μελλοντικές γενιές». Το θέμα καλεί τους συμμετέχοντες να
διερευνήσουν τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν για την προστασία της
πλούσιας και ποικιλόμορφης ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς
έναντι της κλιματικής αλλαγής και της καταστροφής του περιβάλλοντος.
Στόχος είναι να δοθεί έμφαση στον ενεργό ρόλο των κοινοτήτων σε
θέματα προστασίας της πολιτιστικής κληρονομίας, με μέσα που θα
εξασφαλίσουν ένα πιο βιώσιμο και ανθεκτικό μέλλον.

Η φετινή θεματική κινείται γύρω από τους εξής δύο άξονες:

1. Την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς (υλικής και άυλης) και
ειδικότερα την ευαισθητοποίηση γύρω από τεχνικές και υλικά
αποκατάστασης περασμένων εποχών, τη σημασία της συνέχειας και
ανάδειξης παραδόσεων και δεξιοτήτων τόσο σε τοπικό/εθνικό επίπεδο
όσο και πέρα από τα ευρωπαϊκά σύνορα, την επισήμανση καλών
πρακτικών από το παρελθόν που μας επιτρέπουν να απολαμβάνουμε
τους ιστορικούς χώρους σήμερα, καθώς και τη χρήση νέων τεχνολογιών
και ψηφιακών εργαλείων για τη διατήρηση των παραπάνω παραμέτρων
της πολιτιστικής κληρονομιάς.

2. Την υιοθέτηση πρακτικών και τη χρήση πόρων και υλικών στη
διοργάνωση των εκδηλώσεων του φετινού εορτασμού, που να είναι
βιώσιμα και να μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, καθιστώντας
έτσι τους ιστορικούς τόπους και τα μνημεία προσβάσιμα από τις
σημερινές και μελλοντικές γενιές. Η προσέγγιση αυτή εντάσσεται στο
γενικότερο προβληματισμό που κυριαρχεί στην εποχή μας για τον
αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής και της περιβαλλοντικής φθοράς.

Με αφορμή τη φετινή θεματική ενότητα, το Τμήμα Εικαστικών και
Εφαρμοσμένων Τεχνών συμμετέχει με τρία (3) εικαστικά
project στο
Αρχαιολογικό Μουσείο Φλώρινας.

Συμμετέχουν οι:

α) Σοφία Αντωνακάκη, Μάριος Αντωνιάδης, Γεωργία Μανταλιά,

Συνεργατική εικαστική εγκατάσταση βίντεοπροβολών και
ζωγραφικής. Προθάλαμος, Όροφος (κεντρικός χώρος).

«N’ αστράψει ο μαύρος ουρανός να λουλουδίσει ο φλόμος»

Ο Γκάτσος αναφέρθηκε στον Φλόμο στον εικοστό στίχο του τρίτου
“ποιήματος” της Αμοργού. Ο Φλόμος είναι αρχέγονο
δικοτυλήδονο φυτό,
που φυτρώνει σε εδάφη ακαλλιέργητα, πετρώδη, στις άκρες των δρόμων,
σε λιβάδια και σε όχθες και έχει διατροφικές και θεραπευτικές ιδιότητες.
Αποτελείται από έναν κεντρικό κορμό, που διακλαδίζεται και φθάνει σε
ύψος μέχρι τα δύο μέτρα. Σε αυτό το φυτό τοποθετούν οι καλλιτέχνες
Σοφία Αντωνακάκη, Μάριος Αντωνιάδης και Γεωργία Μανταλιά τη
συνεργατική τους πρόταση στο πλαίσιο των φετινών ΕΗΠΚ. Η χωρική,
χλωριδιακή και βοτανική ανάπτυξη του φυτού προβάλλονται ως ένα
πλέγμα εντυπώσεων, υποσκελίζοντας το θεραπευτικό ενδιαφέρον που θα
έδειχνε κάποιος για το φυτό. Το φυτό συναρθρώνεται χωρικά και
εκτατικά. Ο αρνητικός χώρος παρατηρείται από τη Γεωργία Μανταλιά και
επαναδιατυπώνεται στα βίντεο – τοπία και χαρακτικά μουμιοποιημένων
Φλόμων της Σοφίας Αντωνακάκη. Η εικονογραφική καταγραφή από τον
Μάριο Αντωνιάδη προτείνεται σα μια προσήλωση στη μυθικότητα των
βοτάνων. Η νεκρική ορθοστασία των αναχωρούντων φλόμων είναι
μυθική. Ο χώρος του κεντρικού κορμού αναπτύσσεται σπειροειδώς στον
κεντρικό κορμό και εκτινάσσεται στο κίτρινο της γαλαζόπετρας.

Αλληλεπιδραστής: Χάρης Κοντοσφύρης, Εικαστικός, Καθηγητής, Σχολή
Καλών Τεχνών, Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών,
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

β) Αντιόχου ΜαρίναΛητώ, Καλόγηρος Φίλιππος, Κουτρουμπή
Δανάη, Μακρή Παναγιώτα, Νικολακοπούλου Ιωάννα, Ντέμα
Ερικσέλα, Παντέχη Ναταλία, Περιστερόπουλος Κωνσταντίνος,
Τριανταφυλλίδου Αναστασία, Τσαλή Κλεοπάτρα.

«Αειφορία», βίντεο Ισόγειο (αίθουσα ψηφιδωτού).

Το οπτικοακουστικό υλικό που παρουσιάζεται δημιουργήθηκε από
φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων
Τεχνών του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας στη διάρκεια του
βασικού μαθήματος των ψηφιακών τεχνών κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2014
15 και 201819. Αναφέρεται έμμεσα ή/και άμεσα σε ζητήματα που
αφορούν την κλιματική αλλαγή και την συνεχιζόμενη καταστροφή του
περιβάλλοντος. Το κύριο μέρος του υλικού αποτελεί απόσπασμα
παρουσίασης που έγινε στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Ευρωπαϊκή
Εβδομάδα Αειφορικής ενέργειας 2015 (EUSEW 2015)» και συμμετείχε το
Τμήμα.

Συντονισμός: Εργαστήριο Πολυμέσων Βασίλης Μπούζας, Αναπληρωτής
Καθηγητής,Σχολή Καλών Τεχνών, Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων
Τεχνών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

γ)Ειρήνη Ασπρίδου, εικαστική εγκατάσταση, διαστάσεις μεταβλητές,
ανακυκλώσιμο χαρτόνι. Όροφος (κεντρικός χώρος, Βυζαντινή Συλλογή).

«Η άκρη του κύκλου», 2022

Η εγκατάσταση, με έργα φτιαγμένα από ανακυκλώσιμο χαρτόνι,
αποτελεί μέρος της πτυχιακής εργασίας στο Εργαστήριο Γλυπτικής, με
κύριο επιβλέποντα τον Καθηγητή Έκτορα Παπαδάκη. Η Ειρήνη Ασπρίδου
αναφέρει για το έργο της: «Αντιλαμβάνομαι τον χρόνο ως κύκλο
διαιρεμένο σε επιμέρους κύκλους που ανοίγουν και κλείνουν με
προδιαγεγραμμένη σειρά. Στο διττό πλαίσιο του μινιμαλισμού και της

ArtePovera
και με βασικό απεικονιστικό στοιχείο τη σπείρα,
πραγματεύομαι την έννοια του χρόνου ως ζωοποιό δύναμη και ενέργεια
.
Η σπείρα ως σχήμα και σύμβο
λο αναφέρεται στα δομικά στοιχεία του
έμβιου συστήματος μέσα από μια αποδόμηση του συμβατικού χρόνου. Η

προκαθορισμένα ατελείωτη πορεία της σπείρας αποδίδει την έννοια της

συνέχειας, της ανάπτυξης, της ροής, το
υ ρυθμού και της ίδιας της ζωής».
Συντονισμός: Ζωή Γοδόση, Επικ. Καθηγήτρια, Σχολή Καλών Τεχνών,
Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Πανεπιστήμιο Δυτικής
Μακεδονίας.

Το Σάββατο 24-9-2022 και ώρα 6:30 μ.μ. θα πραγματοποιηθούν τα
εγκαίνια της εικαστικής έκθεσης από την Προϊσταμένη της ΕΦ.Α.
Φλώρινας, Χριστίνα Ζιώτα. Την εκδήλωση θα χαιρετήσουν ο
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, Σωτήρης Βόσδου, και ο Δήμαρχος
Φλώρινας, Βασίλης Γιαννάκης, αναφερόμενοι στη Νεώτερη Πολιτιστική
Κληρονομιά της Φλώρινας.

Για το Ινστιτούτο Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής και Πολιτιστικής
Κληρονομιάς (ΙΠΑΠΚ) του ΠΕΚ «ΤΗΜΕΝΟΣ» του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας θα μιλήσει ο Διευθυντής του ΙΠΑΠΚ, Παναγιώτης
Κυράτσης, Καθηγητής της Πολυτεχνικής Σχολής, Τμήμα Μηχανικών
Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων.

Επιμέλεια διοργάνωσης: Λιάνα Γκέλου
Διάρκεια έκθεσης: 24 Σεπτεμβρίου – 31 Οκτωβρίου 2022
Ώρες λειτουργίας: 8.30-15.30 (εκτός Τρίτης)
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23850 28206, 23282

Στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό.