Ευχαριστήριο προς τους ιατρούς κ.κ Ελευθεριάδη – Βλασιάδη!

-Αισθάνομαι την βαθύτατη κοινωνική ανάγκη να ευχαριστήσω δημόσια τους καρδιολόγος κ. κ. Ελευθεριάδη Νεοκλή και Βαλασιάδη Δημήτριο, για την εξαίρετη επιστημονική περίθαλψη που προσέφεραν στη μητέρα μου κατά την βραχεία νοσηλεία στις 17 και 18 Μαρτίου, στο καρδιολόγο τμήμα του Γ. Νοσοκομείο Φλώρινας.

-Η επάρκεια και η ανθρωπιά που τους χαρακτηρίζει τρανώνουν το μπόι της ιατρικής επιστήμης, κάνοντας όλους εμάς να αισθανόμαστε ασφαλείς και σίγουροι όταν μας δίδουν απλόχερα την αγωγή των ειδικών γνώσεων τους.-

Σπύρος Α. Ηλιάδης

Δημοσιογράφος

Εκδότης ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

τ. Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

TV ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ