Ευχαριστήριο του Νοσοκομείου Φλώρινας προς την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Η Διοίκηση  του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας, στο πλαίσιο συνεργασίας της με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και με βασικό πρόταγμα την υπεράσπιση της Υγείας, ως κοινωνικό αγαθό και έχοντας υπόψη ότι οι ανάγκες ενός νοσοκομείου είναι καθημερινές και συνεχείς καθώς και  την εθνική προσπάθεια αντιμετώπισης και αποφυγής της εξάπλωσης την νόσου Covid-19, αισθάνεται την ανάγκη να εκφράσει τις ευχαριστίες της στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, για την επιχορήγηση ποσού 1.650,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, για την προμήθεια ενός Συστήματος Καθαρισμού και Απολύμανσης Αέρα για το Γ.Ν.Φ.

Η ευγενική αυτή προσφορά συμβάλει στην συνολική βελτίωση των υπηρεσιών υγείας έναντι των συμπολιτών μας.

Η κίνηση αυτή ευχόμαστε να βρει μιμητές.

 

Ο Διοικητής

Παπούλκας Χρήστος