Ευχαριστήριο του προέδρου της κοινότητας Μελίτης

Εκφράζω τις βαθύτερες ευχαριστίες μου προς τον Δήμο Φλώρινας, την υπηρεσία καθαριότητας και την Πολιτική Προστασία, για την άμεση ανταπόκριση τους στο αίτημά μας για απολύμανση των εξωτερικών χώρων και το πλύσιμο των κάδων απορριμμάτων.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Ουρούμης