Ευχαριστήριο του Φ.Σ.Φ. “Ο Αριστοτέλης”

Το ΔΣ του ΦΣΦ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», ευχαριστεί θερμά τον Θεοχάρη και Δέσποινα Άμπα για την ευγενική δωρεά εκατό ευρώ (100,00 €) προς τον Σύλλογό μας, στη μνήμη Βασιλικής Μπρέτσια και Αθανασίου Άμπα, αντί μνημοσύνου.

Το ΔΣ του ΦΣΦ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», ευχαριστεί θερμά την Οικογένεια Γεωργίου και Πετρούλας Βεγήρη για την ευγενική της δωρεά εκατό ευρώ (100,00 €) προς τον Σύλλογό μας, στη μνήμη Γεωργίου Μιχ. Καπουλίτσα.

 

Ευχαριστούμε.

Το ΔΣ του ΦΣΦΑ