Εφαρμογή υπολογισμού μορίων για την προκήρυξη της σχολικής καθαριότητας

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι η ομάδα πληροφορικής των «ΕΝΩΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΕΝ.ΕΡΓΑ)», προς διευκόλυνση υποψηφίων και υπηρεσιών, δημιούργησε εφαρμογή υπολογισμού των μορίων των υποψηφίων προς πρόσληψη στη σχολική καθαριότητα όλων των Δήμων.

Η εφαρμογή διατίθεται μέσα από την ιστοσελίδα kitrinagantia.gr, η οποία συνιστά όργανο των ΕΝ.ΕΡΓΑ και μέσο πληροφόρησης και συντονισμού των εργαζομένων στην καθαριότητα στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου.

Η εφαρμογή υπολογίζει με ακρίβεια τις μονάδες εμπειρίας για κάθε μήνα διανυθείσας προϋπηρεσίας σε σχολείο και για κάθε σχολική αίθουσα, σύμφωνα με τη διαδικασία και τα κριτήρια πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΚΥΑ 50175/7-8-2020/ Β΄ 3324, ΚΥΑ 51938/18-8-2020/ Βʼ 3447, 52878/22.8.2020/Β΄ 3485). Οι ενδιαφερόμενοι/νες υποψήφιοι, συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία ανά σχολικό έτος, μπορούν να έχουν μια πρώτη εικόνα του συνολικού αριθμού μορίων τους.

Επίσης η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα εκτύπωσης του τελικού υπολογισμού, ώστε να είναι πιο εύκολη η επιβεβαίωση και ο έλεγχος των τελικών αποτελεσμάτων στους προσωρινούς πίνακες κατάταξης που θα ανακοινωθούν.

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή από εδώ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ