Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο

Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο

                                                                                                                                                     Το Δ.Σ. του  Συνδέσμου  Μοναστηριωτών και των Πέριξ εν Φλωρίνη «Η ΕΛΠΙΣ», εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τα παρακάτω μέλη του, οι οποίοι προσέφεραν για την οικονομική ενίσχυση του Συνδέσμου μας.

Αναλυτικά προσέφεραν:

 

v  Η κ. Ρεσένγκου Νίνα  εκατό (100) ευρώ

v  Η κ. Λιάκου Δάφνη πενήντα (50) ευρώ

v  Η κ. Μαρκοπούλου Μερόπη πενήντα (50) ευρώ

v  Η κ. Σαπουντζή Ειρήνη πενήντα (50) ευρώ

v  Η κ. Ταλιαδώρου Δέσποινα πενήντα (50) ευρώ

v  Η κ. Χατζηστεφάνου Αναστασία πενήντα (50) ευρώ

v  Ο κ. Χρυσικός Δημήτριος πενήντα (50) ευρώ

v  Ο κ. Αναστασίου Χρήστος είκοσι (20) ευρώ

v  Η κ. Κουρεμένου Ειρήνη είκοσι (20) ευρώ

v  Η κ. Μεκάση Ελένη είκοσι (20) ευρώ

v  Ο κ. Χρυσικός Φαίδων είκοσι (20) ευρώ

v  Ο κ. Πασιάς Χρήστος δέκα (10) ευρώ

 

 

Με τιμή

 

 

     Ο Πρόεδρος                                                                     Ο Γεν. Γραμματέας

Σωτήρης Θ. Βόσδου                                                            Μιχάλης Ε. Χάτζιος