Ζητείται Λογιστής ή Λογίστρια για Part Time εργασία

Από νεοσύστατή εταιρία με έδρα στο Αμύνταιο ζητείται Λογιστής ή Λογίστρια για Part Time εργασία με ωράριο επιλογής και εμπειρία σε βιβλία Γ κατηγορίας.

Θα εκτιμηθεί η σχετικής εμπειρία

Αποστολή Βιογραφικού σημειώματος στην διεύθυνση: [email protected]

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια όπως ορίζεται από την επικείμενη νομοθεσία