Ζητείται υπάλληλος γραφείου για γραμματειακή υποστήριξη στη Φλώρινα

Ζητείται υπάλληλος γραφείου για γραμματειακή υποστήριξη στο «Κέντρο Έρευνας Γενετικής του Καρκίνου στη Φλώρινα.

Παρακαλώ ο/η κάθε υποψήφιος να αποστείλει με email βιογραφικό και μια συστατική επιστολή στη διεύθυνση [email protected].  Απαραίτητη θεωρείται η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας καθώς και ο χειρισμός Η/Υ.

Επιθυμητή κάθε συναφής προϋπηρεσία. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 23850-41950