Ζητείται υπάλληλος γραφείου για γραμματειακή υποστήριξη στο «Κέντρο Έρευνας Γενετικής του Καρκίνου» στη Φλώρινα

Ζητείται υπάλληλος γραφείου για γραμματειακή υποστήριξη στο «Κέντρο Έρευνας Γενετικής του Καρκίνου» στην Φλώρινα. Παρακαλώ ο/η κάθε υποψήφιος να αποστείλει με email ή με fax το βιογραφικό και μια συστατική επιστολή στα παρακάτω στοιχεία [email protected]  ή στο fax 2385041931. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2385041950-51.

Απαραίτητη θεωρείται η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας , της γερμανικής καθώς και ο χειρισμός Η/Υ. Επιθυμητή επίσης κάθε συναφής  προϋπηρεσία. Υποψήφιοι οι οποίοι δεν πληρούν τα παραπάνω απαραίτητα προσόντα δεν θα γίνονται δεκτοί για συνέντευξη.