Η γλώσσα που οφείλουμε να  χρησιμοποιούμε όταν αναφερόμαστε στα Άτομα με Αναπηρία

Η γλώσσα που οφείλουμε να  χρησιμοποιούμε όταν αναφερόμαστε στα Άτομα με Αναπηρία είναι η γλώσσα που θα δίνει έμφαση στο άτομο και όχι στην αναπηρία του.

Ακολουθεί  το κείμενο «Συμπεριληπτική Γλώσσα για την Αναπηρία» από το Παρατηρητήριο Αναπηρίας της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ).

Για τη δημοσίευση του κειμένου.

ΟΙ φορείς Ατόμων με Αναπηρία ΠΕ Φλώρινας.

 Νομαρχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία ΠΕ Φλώρινας (με έδρα τη Φλώρινα)

 Νομαρχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία ΠΕ Φλώρινας (με έδρα το Αμύνταιο)

 Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία ΠΕ Φλώρινας

Παρατηρητήριο Αναπηρίας Συμπεριληπτική Γλώσσα για την Αναπηρία