Θέσεις εργασίας μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στο ΚΚΠΠΔΜ με έδρα τη Φλώρινα

Έχει ξεκινήσει ήδη και θα βρίσκεται σε εξέλιξη μέχρι και την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022 και ώρα 11:00 η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για το Πρόγραμμα «Προώθηση της Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων», οκτάμηνης (8μηνης) διάρκειας, σύμφωνα με τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης από τον ΟΑΕΔ και την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr ).

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους εγγεγραμμένους ανέργους στο Μητρώο του ΟΑΕΔ που πληρούν τις ειδικότερες προϋποθέσεις συμμετοχής.

Στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τη Φλώρινα προβλέπονται οι εξής εφτά (7) θέσεις Κοινωφελούς Εργασίας:

 

ΥΕ Βοηθών Ελαιοχρωματισμού θέση (1)

ΔΕ Βρεφονηπιοκόμων/Κοινωνικών Επιμελητών θέση (1)

ΔΕ Ημερήσιοι Φύλακες θέση (1)

ΔΕ Μαγείρων θέση (1)

ΔΕ Οδηγών με άδεια οδήγησης  Δ+Ε Κατηγορίας θέση (1)

ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών θέση (1)

ΠΕ Οικονομικού / Λογιστικής / Οικονομικού Λογιστικού θέση (1)

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά είτε μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/programmata-koinophelous-kharaktera

είτε μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις, όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).

 

Από το Γραφείο Προέδρου