Θέση εργασίας στο Ι. ΚΤΕΟ ΓΟΥΛΙΟΣ

Το  Ι. ΚΤΕΟ Γούλιος επιθυμεί να προσλάβει ελεγκτή Ι. ΚΤΕΟ, απόφοιτο ΤΕΙ.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Διπλωματούχοι μηχανικοί ειδικότητας:

μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, μηχανολόγου – ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού, ναυπηγού, ναυπηγού – μηχανολόγου, μέλος ΤΕΕ

  • Πτυχιούχος τεχνολόγος μηχανικός κατεύθυνσης: μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού, ναυπηγού, μηχανικού οχημάτων.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: [email protected]