Θέση εργασίας τεχνολόγου ιατρικών εργαστηρίων

Ζητείται τεχνολόγος ιατρικών εργαστηρίων για την κάλυψη μίας θέσης στον κλινικό τομέα στο «Κέντρο Έρευνας Γενετικής του Καρκίνου» στη Φλώρινα. Παρακαλώ ο κάθε υποψήφιος να αποστείλει με email ή με fax το βιογραφικό και μια συστατική επιστολή στα παρακάτω στοιχεία [email protected]  ή στο fax2385041931. Απαραίτητη θεωρείται η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας καθώς και ο χειρισμός Η/Υ. Επιθυμητή επίσης κάθε συναφής  προϋπηρεσία. Υποψήφιοι με μη συναφή αντικείμενο δεν θα γίνονται δεκτοί για συνέντευξη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385041950