Κάλυψη 2 νέων θέσεων εργασίας στο Ι. ΚΤΕΟ ΓΟΥΛΙΟΣ

Το  Ι. ΚΤΕΟ ΓΟΥΛΙΟΣ επιθυμεί να προσλάβει ελεγκτή Ι. ΚΤΕΟ, Απόφοιτο ΤΕΙ, ΤΕΛ ή ΟΑΕΔ (β’ κύκλο).

Ελεγκτή γραμμής ελέγχου που να διαθέτει:

– Πιστοποιητικό Ελεγκτή ελαφρών, βαρέων και δικύκλων δικύκλων, εκδοθέν από το Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών

– Βασική γνώση χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

– Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Θα εκτιμηθούν ως πρόσθετα προσόντα:

– Προϋπηρεσία σε ΚΤΕΟ

– Διπλωματούχος μηχανικός ειδικότητας: μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ναυπηγού – μηχανολόγου, μέλος ΤΕΕ ή πτυχιούχος τεχνολόγος μηχανικός κατεύθυνσης: μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού, ναυπηγού, μηχανικού οχημάτων

Προσφέρονται:

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, Άριστο περιβάλλον εργασίας, Συνεχής εκπαίδευση, Προοπτικές εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: [email protected]