ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης
Ν. Φλώρινας

 

 

 

 

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Η ΕΛΜΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ καλεί τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς σε
εθελοντική αιμοδοσία στο χρονικό διάστημα: 5-20 OKTΩBΡΙΟΥ 2017.
ΤΟΠΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (σε εργάσιμες ώρες
και ημέρες)
Υποσημειώσεις:
1) Σε περίπτωση προσφοράς δίνεται-εκτός της ημέρας αιμοδοσίας- άδεια 2
ημερών
2) Οι αιμοδότες οφείλουν να λαμβάνουν βεβαίωση από το Νοσοκομείο
προκειμένου να την καταθέσουν στην υπηρεσία τους
3) Όσοι βρεθούν σε άλλο Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας-εκτός της
Φλώρινας- να δηλώσουν ότι το αίμα αφορά την ΕΛΜΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
4) Παρακαλούνται ιδιαιτέρως οι συγγενείς των ασθενών που έλαβαν αίμα
από την Τράπεζα μας να προσπαθήσουν να συμμετέχουν στην αιμοδοσία.
Το ΔΣ