Καλλωπισμός  Σχολείου Αντιγόνου

Σειρά του σχολικού κτηρίου της Τ.Κ. Αντιγόνου να καλλωπισθεί από τα συνεργεία ελαιοχρωματιστών του Δήμου Αμυνταίου. Έτοιμο λοιπόν να δεχτεί και το Νηπιαγωγείο Αντιγόνου τους μικρούς μαθητές και τις εκπαιδευτικούς  σε ένα φρεσκοβαμμένο με μεράκι κτίριο από τα χέρια των δημοτικών μας υπαλλήλων.

 

Γραφείο Δημάρχου