Κατάθεση αιτήσεων κατάληψης κοινόχρηστων χώρων στο Δήμο Αμυνταίου

Δυνάμει του Ν. 4688 ο οποίος δημοσιεύτηκε στο Τεύχος Α ‘ 101/24/05/2020 και του άρθρου 65 σχετικά με τις ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε ) μέσα στα πλαίσια αντιμετώπισης του Covid 19, ο Δήμος Αμυνταίου καλεί τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες καταστημάτων που διαθέτουν την απαραίτητη άδεια, να καταθέσουν αίτηση κατάληψης κοινόχρηστου χώρου,  η οποία πρέπει να συνοδεύεται από σκαρίφημα του αιτούμενου χώρου ( κάτοψη εξωτερικού χώρου ), ώστε οι Υπηρεσίες του Δήμου να ξεκινήσουν την επεξεργασία τους.

Επιπλέον στους ιδιοκτήτες καταστημάτων που διαθέτουν την απαραίτητη άδεια και δεν δύναται να καταθέσουν αίτηση κατάληψης επιπλέον κοινόχρηστου χώρου, ο Δήμος Αμυνταίου τους καλεί να καταθέσουν αίτηση για την χορήγηση μείωσης των τελών του έως και 50%.

Τέλος οι ιδιοκτήτες καταστημάτων που δεν διαθέτουν την απαραίτητη άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου και επιθυμούν να τους χορηγηθεί, καλούνται άμεσα να υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου.

Επισυνάπτονται σχετικά αρχεία με τα δικαιολογητικά για την κάθε κατηγορία αιτήσεων .

 

Γραφείο Τύπου

Δημάρχου Αμυνταίου