Κατάρτιση Στρατολογικών Πινάκων Στρατευσίμων Κλάσεως 2026

(αφορά τα αγόρια που γεννήθηκαν το έτος 2005)

Για την έγκαιρη κατάρτιση των στρατολογικών πινάκων των στρατευσίμων κλάσεως 2026, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.2119/93 “Κύρωση Κώδικα Διατάξεων περί μητρώου αρρένων”, γνωστοποιούμε ότι εντός του Μαρτίου 2021 θα συνταχθούν από το Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου του Δήμου μας, οι ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ όλων των αρρένων γεννηθέντων το έτος 2005 (κλάσεως 2026), οι οποίοι έχουν Μητρώα Αρρένων στο Δήμο Φλώρινας: ΔΕ Φλώρινας, ΔΕ Κάτω Κλεινών, ΔΕ Μελίτης και ΔΕ Περάσματος.

Για την σωστή συμπλήρωση όλων των στοιχείων (επάγγελμα, γραμματικές γνώσεις και ακριβή διεύθυνση κατοικίας), παρακαλούνται οι γονείς ή οι κηδεμόνες των παιδιών, να υποβάλλουν στο Δήμο μας, δήλωση με τα ακριβή ως άνω ζητούμενα στοιχεία.

Οι δηλώσεις να υποβληθούν έως 15 Μαρτίου 2021, είτε τηλεφωνικώς είτε στο email του Δήμου μας. Πληροφορίες στα: α) τηλέφωνα 2385351014-015-051, β) email: [email protected].

Παρακαλούνται επίσης οι διευθυντές των σχολείων να ενημερώσουν όλους τους άρρενες που φοιτούν στο σχολείο τους και εφόσον τα μητρώα Αρρένων τους βρίσκονται στο Δήμο Φλώρινας και ΔΕ Κ. Κλεινών, Μελίτης και Περάσματος.

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι η μη επικοινωνία των ενδιαφερομένων επισύρει όχι μόνο πειθαρχική αλλά και ποινική δίωξη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του Ν. 2119/93.

 

Ο Αντιδήμαρχος

Νικόλαος Α. Δούμτσης