Κατάρτιση Στρατολογικών Πινάκων Στρατευσίμων Κλάσεως 2025

(αφορά τα αγόρια που γεννήθηκαν το έτος 2004)

Για την έγκαιρη κατάρτιση των στρατολογικών πινάκων των στρατευσίμων κλάσεως 2025 (γεννηθέντων το έτος 2004), σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου «περί στρατολογίας», όπως αυτός ισχύει σήμερα, και του άρθρου 16 του Ν.2119/93 «περί μητρώων αρρένων»   οι γεννηθέντες το έτος 2004 οι οποίοι  έχουν Μ. Αρρένων στο Δήμο  Φλώρινας: ΔΕ Φλώρινας,   Δ.E Κάτω Κλεινών    Δ.Ε. Μελίτης και Δ.Ε. Περάσματος, οι  ίδιοι ή ένας γονέας ή οι κηδεμόνες των παιδιών να  προσέλθουν στην υπηρεσία μας από 13/01/2020 έως και   02/03/2020,  στο Δημαρχιακό κατάστημα στην οδό Μ. Αλεξάνδρου 97 στο ισόγειο, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα από τις 08:00 π.μ., έως τις 14:00.  Για  την σωστή συμπλήρωση όλων των στοιχείων (επάγγελμα, γραμματικές γνώσεις  και ακριβή  διεύθυνση κατοικίας),  π α ρ α κ α λ ο ύ ν τ α ι    να υποβάλλουν στο Δήμο μας,  δ ή λ ω σ η  με τα ακριβή ως άνω ζητούμενα στοιχεία, για την κατάρτιση του Στρατολογικού Πίνακα.

Κατά την προσέλευσή τους οι άρρενες πρέπει να έχουν μαζί τους την   αστυνομική τους ταυτότητα, εφόσον προσέλθουν οι γονείς θα πρέπει να έχουν μαζί τους τις αστυνομικές ταυτότητές τους, καθώς  και των τέκνων τους.

Ο  Δήμαρχος

Ε.Δ.

 

 

Ηλίας  Β.  Μούλελης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

 

Παρακαλούνται  οι  διευθυντές των σχολείων να ενημερώσουν όλους του άρρενες που φοιτούν στο σχολείο τους και εφόσον τα Μητρώα Αρρένων τους βρίσκονται στο Δήμο Φλώρινας και στις  Δημοτικές Ενότητες: Κάτω Κλεινών Μελίτης και Περάσματος

Σας επισημαίνουμε ιδιαίτερα ότι η μη προσέλευση των ενδιαφερομένων επισύρει όχι μόνο πειθαρχική αλλά και ποινική δίωξη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του Ν. 2119/93.