Κατασκευή Αρδευτικού Δικτύων Πάρκων Δ.Κ Αμυνταίου

Ξεκίνησαν οι εργασίες για την κατασκευή αρδευτικού δικτύων πάρκων,  προυπολογισμού 19.496,40 ευρώ  από τον Δήμο Αμυνταίου. Το έργο αφορά εργασίες κατασκευής δικτύου άρδευσης για την κάλυψη των αναγκών συντήρησης του πάρκου στην πλατεία Αγ. Κωνσταντίνου & Ελένης στη Δημοτική Κοινότητα Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου. Συγκεκριμένα γίνονται εργασίες κατασκευής νέου δικτύου άρδευσης με εγκατάσταση αγωγών. Επίσης θα τοποθετηθούν ηλεκτροβάνες ελέγχου καθώς και προγραμματιστής αυξημένων δυνατοτήτων για την εξασφάλιση αυτόματης άρδευσης  και εκτοξευτήρες κατάλληλων δυνατοτήτων για την κάλυψη του πάρκου στο σύνολο του ενώ θα γίνει και εγκατάσταση χλοοτάπητα σε τμήμα του πάρκου. Ένα χρόνιο πρόβλημα λύνεται με το εν λόγω έργο να κρίνεται απαραίτητο και καθοριστικής σημασίας για τη διατήρηση των υφιστάμενων χώρων πρασίνου, την ομαλή ανάπτυξη των φυτών και την εξοικονόμηση και ορθολογική χρήση του νερού.

 

Γραφείο Τύπου

Δήμου Αμυνταίου