Λαχειοφόρος Αγορά από τον Εμπορικό Σύλλογο Αμυνταίου και Πέριξ “Η Ένωση”