Λειτουργία παράλληλης λαϊκής αγοράς στο Δήμο Φλώρινας για την 26/08/2020

Από το Δήμο Φλώρινας ανακοινώνεται ότι για την Τετάρτη 26/08/2020 η λειτουργία της παράλληλης λαϊκής αγοράς επί των οδών Ελένης Δημητρίου-Αναλήψεως-Λεωφόρου Μακεδονομάχων εκ των δεξιών πλευρών περιμετρικά του Στρατοπέδου Σκιαδοπούλου – Τάγαρη, πλην της επαρχιακής οδού Φλώρινας Πρώτης θα διεξαχθεί κανονικά σύμφωνα με την Α.Δ.Σ.  90/2020 και το από 17/08/2020 Δελτίο Τύπου.

Οι πωλητές οφείλουν να τηρήσουν τις καταστάσεις με τα ονόματα συμμετοχής τους στις λαϊκές αγορές του Δήμου Φλώρινας με τους παρακάτω όρους:

 • Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια της λαϊκής.
 • Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των δύο -2- μέτρων από τους καταναλωτές .
 • Να έχουν απόσταση μεταξύ των πάγκων τρία -3- μέτρα με ενδιάμεσο τον χώρο ελεύθερο από αντικείμενα.
 • Να χορηγούν γάντια μιας χρήσεως στους καταναλωτές  για να μην αγγίζουν τα προϊόντα με τα χέρια .
 • Να τοποθετούν σε εμφανή σημεία αντισηπτικά υγρά για την χρήση των από το καταναλωτικό κοινό.
 • Να απολυμαίνουν τους πάγκους σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Να χρησιμοποιούν σκεύος με αντισηπτικό για την απολύμανση των κερμάτων κατά τη συναλλαγή .
 • Να έχουν στην κατοχή τους πιστοποιητικό υγείας.
 • Να επιδεικνύουν ευπρεπή και κόσμια συμπεριφορά και να διευκολύνουν τα ελεγκτικά όργανα κατά τον έλεγχο.
 • Να φροντίζουν για την καθαριότητα του τομέα του και για την προσωρινή φύλαξη των κάθε είδους απορριμμάτων σε ειδικές πλαστικές σακούλες, οι οποίες μετά το τέλος της εργασίας, αφού δεθούν καλά, θα απομακρύνονται από το Συνεργείο Καθαριότητας του Δήμου.
 • Να τηρούν αυστηρά το ωράριο λειτουργίας 06:00 -15:30 και τους όρους της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας με αριθμό 141/2019 «Κανονισμός λειτουργίας λαϊκών αγορών στο Δήμο Φλώρινας».

Επόπτες του Δήμου Φλώρινας με την Δημοτική Αστυνομία θα τοποθετήσουν τους πωλητές σε θέσεις στις 07:00 π.μ.

Απαγορεύεται η λήψη φωτογραφιών επί του Στρατοπέδου Σκιαδοπούλου καθώς και η στάση, η στάθμευση και η κυκλοφορία οχημάτων κατά την ημέρα λειτουργίας της παράλληλης λαϊκής.

Καταστάσεις με τους συμμετέχοντες είναι αναρτημένες στα  ΜΜΕ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας σύμφωνα με το από 17/08/2020 Δελτίο Τύπου.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 

O   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                                                              ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ