Μήνυμα της Διοίκησης του Νοσοκομείου Φλώρινας για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Ως Διοίκηση του Γ.Ν.Φ, χαιρετίζουμε τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία (3 Δεκεμβρίου), η οποία θεσπίστηκε και τηρείται παγκόσμια από τα Ηνωμένα Έθνη  από το 1992, καθώς είναι αφιερωμένη σε όλα τα άτομα με αναπηρία. Είναι γεγονός ότι σε όλο τον κόσμο κοντά στο 1 δις άνθρωποι βιώνουν κάποια μορφή ψυχικής ή σωματικής αναπηρίας. Στην Ελλάδα μάλιστα εκτιμάται ότι το ποσοστό αυτό ξεπερνά το 10% του πληθυσμού.

Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι κυβερνήσεις όλων των χωρών, οφείλουν να στηρίξουν και να επαναπροσδιορίσουν την πολιτική τους, απέναντι στα άτομα με  κάποια μορφής αναπηρίας, ενισχύοντας την πολιτική στήριξης ΑΜΕΑ και λειτουργίας δομών, που θα συμβάλλουν στη δημιουργία προϋποθέσεων για ένα καλύτερο αύριο.

Σε ένα κράτος δικαίου και κοινωνικής πρόνοιας, η προστασία και τα δικαιώματα ΑΜΕΑ, θεωρούνται  αδιαπραγμάτευτα δικαιώματα.

Δεν πρέπει να αποτελεί μόνο όραμα αλλά και πράξη η ανάγκη για κοινωνική ισότητα και ειδικά σήμερα η κοινωνία, έχει ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη, από δομές στήριξης και αποκατάστασης ανθρώπων που αντιμετωπίζουν τόσο προβλήματα αναπηρίας, αλλά και προβλήματα επιβίωσης.

Στο Γ.Ν.Φ ανήκουν υπό την αρμοδιότητα του, 2 δομές που έχουν σχετίζονται με αναπηρία.

Το Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης(πρώην ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) του Γ.Ν. Φλώρινας, λειτουργεί στην ακριτική Φλώρινα εδώ και 17 χρόνια και προσφέρει υπηρεσίες αποκατάστασης(Φυσικοθεραπείες, Λογοθεραπείες, Εργοθεραπείες) σε ενήλικες αλλά κυρίως σε παιδιά με βαριές αναπηρίες(εγκεφαλική παράλυση, τετραπληγίες, νοητική υστέρηση, αυτισμός, σύνδρομο Down κλπ)καθώς και σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Παράλληλα, υλοποιεί προγράμματα πρόληψης, αγωγής υγείας, ψυχολογικής-κοινωνικής υποστήριξης, αυτόνομης διαβίωσης, προ-επαγγελματικής και κοινωνικής ένταξης, με σκοπό την ομαλή ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία στον οικονομικό και κοινωνικό ιστό.

Η Δεύτερη δομή, αυτή του Κέντρου Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης ήτοι  ΚΕΦΙΑΠ(πρώην ΚΑΦΚΑ) Αμυνταίου, έχει σκοπό την παροχή υπηρεσιών υγείας με κλειστή νοσηλεία στον πληθυσμό ευθύνης της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, καθώς και σε ασθενείς που παραπέμπονται από άλλες ΥΠΕ και συγκεκριμένα σε άτομα με σωματική αναπηρία, οι οποίοι πάσχουν από παθήσεις του μυϊκού, νευρικού, κυκλοφορικού, ερειστικού, αναπνευστικού συστήματος και άτομα όλων των ηλικιών με κινητικά ή νοητικά προβλήματα, αυτισμό, αισθητηριακές ή και πολλαπλές αναπηρίες. Παρέχονται  υπηρεσίες αποκατάστασης με την εφαρμογή των πλέον σύγχρονων παροχών σε επίπεδο ποιότητας νοσηλείας, διαγνωστικών και θεραπευτικών τεχνικών, με νέες τεχνολογίες.

Ως Διοίκηση δηλώνουμε την αμέριστη συμπαράσταση μας στα ατομα ΑΜΕΑ και  είμαστε εδώ δίπλα τους, δηλώνοντας ότι αγωνιζόμαστε με στόχο την παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών υγείας, μέσω του Νοσοκομείου και των 2 ΚΕΦΙΑΠ και συνάμα οραματιζόμαστε μια  πιο ανθρώπινη κοινωνία, που θα διασφαλίζει τόσο σε άτομα με αναπηρία, όσο και στις λοιπές ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ένα ανεκτό και ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης. 

Μαζί λοιπόν για ένα μέλλον χωρίς διακρίσεις, για ένα μέλλον ελπιδοφόρο, για κοινό μέλλον χωρίς διακρίσεις σε όλο τον κόσμο.         

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ