Μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών για τους νέους εργαζόμενους

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι μειώνονται οι μηνιαίες εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές, σύμφωνα με νέα εγκύκλιο του ΕΦΚΑ, έτσι ώστε να περιοριστεί η επιβάρυνσή τους από την κατάργηση του υποκατώτατου μισθού των νέων εργαζομένων.

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η μείωση των εργοδοτικών μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών από την 1/1/ 2019 για τον κλάδο κύριας σύνταξης στο 6,66%, επί των μικτών αποδοχών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα ηλικίας μέχρι 25 ετών, από το 13,33% που ήταν μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2018.

Η μείωση αφορά όλους τους εργαζόμενους κάτω των 25 ετών που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου), με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση και ανεξάρτητα από το ύψος των αποδοχών τους. Το ποσό που προκύπτει από την καταβολή των μειωμένων εργοδοτικών εισφορών καλύπτεται από τον τακτικό προϋπολογισμό του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Ουσιαστικά πρόκειται για πρόγραμμα επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών, η οποία υπολογίζεται σε 43,29 ευρώ ανά εργαζόμενο κάτω των 25 ετών και αντιστοιχεί στο 25% της συνολικής αύξησης της μισθολογικής και μη μισθολογικής δαπάνης, από την κατάργηση του υποκατώτατου μισθού των 510,95 ευρώ και την αναπροσαρμογή του στα 650 ευρώ που ισχύει από τον περασμένο Φεβρουάριο.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ