“Μπάγκειο” βοήθημα από τον Βορειοηπειρωτικό σύλλογο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 125 ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΓΗΡΑΤΟΣ & ΕΝΔΕΙΑΣ ΣΕ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΕΣ EΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΜΠΑΓΚΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 .

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τα αιτήματα Αττικής ορίζεται η 20η Οκτωβρίου  2022. Μετά το πέρας των ημερομηνιών αυτών καμία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το site της Μπαγκείου Επιτροπής

[email protected]

Τηλ:2107298270

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 13/10/22 ΩΡΑ: 18:00-20:00 μ.μ

 

Ο Πρόεδρος

ΝΟΒΑΣ Α. Νικόλαος