Νέα ιστοσελίδα για την ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ

Σε λειτουργία τέθηκε η νέα ιστοσελίδα της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ (www.diadyma.gr).

Στην ιστοσελίδα οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερωθούν για τις δράσεις και το έργο της εταιρίας, καθώς και για τα αποτελέσματα από τη διαχείριση των αποβλήτων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Επίσης στην ενότητα με τίτλο «Θέλω να ανακυκλώσω», οι πολίτες θα μπορούν με την κατάλληλη επιλογή από το βασικό μενού, να βρουν το πλησιέστερο σημείο εναπόθεσης του υλικού που θέλουν να «ανακυκλώσουν».