Νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 22 μόνιμες προσλήψεις

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι  το ΑΣΕΠ εξέδωσε νέα προκήρυξη με αριθμό 7Κ/2020 για 22 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Ειδικότερα: 

Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), μία (1) θέση. Κλάδου/Ειδικότητας ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.

Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), δώδεκα (12) θέσεις. Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΤΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ – ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΩΝ) και ΤΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΩΝ).

Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), εννέα (9) θέσεις. Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΔΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ – ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΩΝ) και ΔΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΩΝ).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 9 Οκτωβρίου ημέρα Παρασκευή και λήγει στις 26 Οκτωβρίου 2020ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Δείτε το ΦΕΚ εδώ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ