Ξεκίνησε η διαδικασία δημοπράτησης του έργου βελτίωσης και αναβάθμισης υφιστάμενων κτιριακών υποδομών του Πανεπιστημίου στη Φλώρινα

TEST.JPG00000

Ξεκίνησε η διαδικασία δημοπράτησης για την «Βελτίωση και αναβάθμιση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα» και αφορά τα κτίρια της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών.

Έχει συνολικό προϋπολογισμό 9.350.000,00 € και χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.

 

Για περισσότερες πληροφορίες είτε εδώ