Ξεκίνησε τη λειτουργία της η εμποροπανήγυρη της Τ.Κ. Αρμενοχωρίου

Η εμποροπανήγυρη της Τ.Κ. Αρμενοχωρίου λειτουργεί από 19-6-2019 έως και 23-6-2019 σύμφωνα με την αριθμό 174/2018 Α.Δ.Σ. όπως τροποποιήθηκε με την αριθμό 142/2019  απόφαση δημοτικού συμβουλίου Φλώρινας.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ