Ξεκινά η διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών για τους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου

Ο Δήμος Αμυνταίου ανακοινώνει ότι από  Τετάρτη 27/1/2021 έως  και Παρασκευή 12/2/2021  από τις 09:00 έως 14:00, ξεκινά η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των δικαιούχων που πληρούν τις προϋποθέσεις για την ένταξη είτε εκ νέου είτε για πρώτη φορά στο κοινωνικό παντοπωλείο του δήμου. Κύριο κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων είναι το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό 3.500 ευρώ.

Ενώ θα λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η ανεργία, η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, οι συνθήκες στέγασης και διαβίωσης, προβλήματα υγείας και αναπηρίες.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση ενδιαφερομένου που χορηγείται από την υπηρεσία.
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και άδεια παραμονής σε ισχύ.
 4. Λογαριασμός ΔΕΚΟ που θα βεβαιώνει τη μόνιμη κατοικία.
 5. Αντίγραφο της τελευταίας φορολογικής δήλωσης ( Ε1 ) 2019
 6. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος 2019. Σε περίπτωση φιλοξενίας κατατίθεται και το εκκαθαριστικό  σημείωμα του ατόμου που σας φιλοξενεί).
 7. Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων ( Ε9 ).
 8. Κάρτα ανεργίας σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για άνεργο.( του ιδίου κ των άλλων μελών της οικογένειας)
 9. Επίσημη ιατρική γνωμάτευση ( εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας ).
 10. Πιστοποίηση αναπηρίας (ΚΕ.ΠΑ ) (εφόσον πρόκειται για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες).
 11. Μισθωτήριο συμβόλαιο ( σε περίπτωση που ενοικιάζει σπίτι).

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα προσέρχονται για την υποβολή των αιτήσεων μόνο κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού και τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 2386350116

Αίτηση