Θέα από το Πάρκο

ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ (ΓΙΑ ΜΜΕ)
Περίπατος 1