Ολιγόλεπτες διακοπές ηλεκτροδότησης στις Τ.Κ. Ξινού Νερού και Ροδώνα