Ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι των σχολικών κτηρίων του Δήμου Φλώρινας από τα κλιμάκια μηχανικών της ΚΤΥΠ

Ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι καταλληλότητας των σχολικών κτηρίων του Δήμου Φλώρινας από κλιμάκια μηχανικών της ΚΤΥΠ (Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.), μετά τον σεισμό της 9ης Ιανουαρίου.

Προς αποφυγήν παρερμηνειών και ψευδών ειδήσεων, ο Δήμος Φλώρινας δίνει στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα των ελέγχων και τον χαρακτηρισμό των κτηρίων:

Κατηγορία Γ

 1. 6ο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας

Το κτήριο εμφανίζει εκτεταμένες βλάβες στον οργανισμό πλήρωσης, όχι όμως αποκλίσεις από την κατακόρυφο. Δεν φέρει καμία βλάβη στον φέροντα οργανισμό. Θα χρησιμοποιηθεί τις επόμενες μέρες, μετά από την ολοκλήρωση των επισκευών που βρίσκονται σε εξέλιξη.

 

Κατηγορία Β

 1. 1ο δημοτικό σχολείο Φλώρινας
 2. 2ο δημοτικό σχολείο Φλώρινας
 3. 3ο δημοτικό σχολείο Φλώρινας
 4. 5ο δημοτικό σχολείο Φλώρινας
 5. 1ο-2ο-9ο νηπιαγωγείο Φλώρινας
 6. 3ο νηπιαγωγείο Φλώρινας
 7. Δημοτικό σχολείο Κάτω Κλεινών
 8. Δημοτικό σχολείο Περάσματος
 9. Δημοτικό σχολείο Αμμοχωρίου
 10. Δημοτικό σχολείο Νεοχωρακίου
 11. Νηπιαγωγείο Μελίτης
 12. 1ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας
 13. 1ο Εργαστ. Κέντρο Φλώρινας
 14. 1ο Γυμνάσιο Φλώρινας
 15. 2ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας
 16. 2ο Γυμνάσιο Φλώρινας
 17. 3ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας
 18. 3ο Γυμνάσιο Φλώρινας
 19. Γυμνάσιο Αμμοχωρίου
 20. ΕΝΕΕΓΥ-Λ Φλώρινας
 21. Εσπερινό Γυμνάσιο Φλώρινας
 22. Γυμνάσιο Παπαγιάννη

Στα κτήρια των παραπάνω σχολείων δεν υπάρχουν βλάβες στον φέροντα οργανισμό, αλλά παρατηρήθηκαν μικρού εύρους ρηγματώσεις στα επιχρίσματα των τοίχων πλήρωσης, όχι όμως αποκλίσεις από την κατακόρυφο. Θεωρούνται κατάλληλα. Οι εργασίες επισκευής, όπου απαιτείται, θα πραγματοποιηθούν σε χρόνους μη λειτουργίας των σχολείων.

Κατηγορία Α

Όλα τα υπόλοιπα κτήρια των σχολικών μονάδων του Δήμου Φλώρινας τοποθετήθηκαν στην Κατηγορία Α, καθώς δεν εμφάνισαν καμία βλάβη. Θεωρούνται κατάλληλα.