Ομαδικά εργαστήρια πληροφόρησης και συμβουλευτικής για εργαζόμενους και ανέργους

Το Δίκτυο Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων του ΙΝ.Ε. Γ.Σ.Ε.Ε. σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Φλώρινας καθώς και με το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Φλώρινας, θα υλοποιήσει για το μήνα Φεβρουάριο ομαδικά εργαστήρια πληροφόρησης και συμβουλευτικής για εργαζόμενους και ανέργους, εκπαιδευόμενους του ΣΔΕ Φλώρινας.

Τα ομαδικά εργαστήρια παρέχονται δωρεάν και υλοποιούνται μέσω του Περιφερειακού Παραρτήματος ΙΝ.Ε. Γ.Σ.Ε.Ε. Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα με στόχο την πληρέστερη υποστήριξη των εργαζομένων και ανέργων.

Κατά το μήνα Φεβρουάριο 2020 θα υλοποιηθούν τα παρακάτω εργαστήρια:

Α/Α Ημερομηνία Χώρος Ώρα Τίτλος Εργαστηρίου
1 Πέμπτη

 

27/2/ 2020

1ο ΓΕΛ

Φλώρινας

Κων/νου 56

Φλώρινα

17:00-19:00 Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα.
2 Πέμπτη

 

27/2/2020

1ο ΓΕΛ

Φλώρινας

Κων/νου 56

Φλώρινα

19.15-

21.15

Νέες τεχνολογίες κατά την αναζήτηση εργασίας: Η περίπτωση της πλατφόρμας του ΑΣΕΠ και του ΟΑΕΔ.

 

Τα εργαστήρια θα υλοποιηθούν στο 1 ΓΕΛ Φλώρινας, Κωνσταντίνου Καραμανλή 56, στη Φλώρινα.

Περισσότερες πληροφορίες μέσω:

  1. του ΙΝ.Ε. Γ.Σ.Ε.Ε. Κοζάνης

Καμβουνίων 24, Κοζάνη

Τηλ.: 24610-49780.

  1. του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Φλώρινας

Δημοτικής Αγοράς 70, Φλώρινα.

Τηλ.: 23850-45891,45969 email: [email protected]