Οριστική έγκριση πρότασης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αμυνταίου»

Ο Δήμος Αμυνταίου ενημερώνει τους συνδημότες μας ότι κοινοποιήθηκε ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης των Αξιολογημένων Προτάσεων της δράσης «Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου» βάσει του οποίου εγκρίνεται και εντάσσεται η πρόταση «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αμυνταίου», με συνολικό προϋπολογισμό, για τον εμπορικό κόσμο και τον Δήμο Αμυνταίου, 1.407.853,40 €.

Στόχος της πρότασης είναι η αναβάθμιση του επιπέδου της επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ώστε μέσα από τον εκσυγχρονισμό και την καινοτομία των υποδομών να αναπτυχθούν οι τοπικές μας επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα εκσυγχρονίζεται το εμπορικό κέντρο της πόλης με τεχνολογίες έξυπνης πόλης (smart city) και συνδέονται μέσα από έναν αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και επεμβάσεις τα κυριότερα τοπόσημα της πόλης του Αμυνταίου (Σιδ. Σταθμός, Πλατεία Αγοράς, Ι.Ν. Αγ. Κων/νου & Ελένης, Πάρκο, Πνευματικό Κέντρο και Παλαιό Α’ Δημοτικό Σχολείο).

Παράλληλα, ευχαριστούμε όλους όσους συνέδραμαν ώστε η πρόταση μας να είναι ανταγωνιστική και επιλέξιμη στην τελική κατάταξη.

Η παρούσα Δημοτική Αρχή, συνεπής προς στους συνδημότες μας, είναι αδιάλειπτα σε συνεχή αναζήτηση και εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων. Χρηματοδοτήσεις που κατευθύνονται σε επενδύσεις υποδομών και αξιοποίησης του αξιόλογου μας ανθρώπινου δυναμικού, που στηρίζουν την τοπική υγιή επιχειρηματικότητα και ενδυναμώνουν τις αναπτυξιακές δυνατότητες του τόπου μας.

Γραφείο Δημάρχου