Οριστικοί πίνακες του προγράμματος επιταγών αγοράς βιβλίων

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας  σας ενημερώνει ότι αναρτήθηκαν   οι οριστικοί πίνακες Δικαιούχων, Αποκλειομένων και Παρόχων Βιβλιοπωλείων-Εκδοτικών Οίκων του Προγράμματος Χορήγησης Επιταγών Αγοράς Βιβλίων έτους 2021.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει σήμερα, Τρίτη 19 Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Οριστικό Μητρώο Δικαιούχων Ωφελουμένων

Οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων

Οριστικός Πίνακας Αποκλειόμενων Μελών

Οριστικός Πίνακας Μη Επιλεγόμενων Λόγω Μοριοδότησης

ΠΑΡΟΧΟΙ

Οριστικό Μητρώο Παρόχων

Οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων Παρόχων

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.oaed.gr/deltia-bivlion