Ο Αγιασμός του 6ου Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας

Ο Αγιασμός του 6ου Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 9:30 π.μ.