Ο Δήμαρχος Φλώρινας σε συνάντηση εργασίας για το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για τις λιγνιτικές περιοχές υπό μετάβαση» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σε συνάντηση εργασίας στην πόλη Bitola, στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρωτοβουλία για τις λιγνιτικές περιοχές υπό μετάβαση» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συμμετείχε ο Δήμαρχος Φλώρινας κ. Βασίλης Γιαννάκης.

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η δίκαιη μετάβαση χωρών και περιφερειών της Ευρώπης από τον άνθρακα προς μία ουδέτερη οικονομία. Στη συγκεκριμένη συνάντηση, τέθηκε υπό συζήτηση η στήριξη των περιοχών Bitola και Kicevo στην επικείμενη απολιγνιτοποίηση με τη μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών από την ελληνική πλευρά.

Ο κ. Γιαννάκης αναφέρθηκε στο Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης της χώρας μας, στα προβλήματα που παρουσιάζονται, αλλά και στις προοπτικές που διανοίγονται για μια δίκαιη μετάβαση στην περιοχή μας. Τόνισε ιδιαίτερα το ζήτημα των θέσεων εργασίας, των αποκαταστάσεων λιγνιτικών περιοχών και της στήριξης της τοπικής οικονομίας, ενώ παράλληλα χαρακτήρισε σημαντική τη συνεργασία των δύο χωρών για την από κοινού αντιμετώπιση των νέων δεδομένων και την αξιοποίηση των ευκαιριών από την μετάβαση στην μεταλιγνιτική εποχή.