Ο Δήμος Αμυνταίου προχώρησε και σε απολυμάνσεις εξωτερικών δημόσιων χώρων

Ο Δήμος Αμυνταίου με πλήρη συναίσθηση  της σοβαρότητας της κατάστασης και σε συνεχή διαδικασία ενημέρωσης με όλους τους Επιστημονικούς και Διοικητικούς Φορείς του Δημοσίου και της Αυτοδιοίκησης, συνεχίζει να λαμβάνει όλα τα προτεινόμενα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού.

Στο πλαίσιο αυτών των μέτρων και αφού πραγματοποίησε απολυμάνσεις σε όλα τα Δημοτικά Κτίρια που συναλλάσσονται οι Δημότες καθώς και σε γραφεία όπου στεγάζονται Δημοτικές Υπηρεσίες, σήμερα 24/03/2020 συνέχισε τις απολυμάνσεις εξωτερικών χώρων συχνής χρήσης στο Δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Αμυνταίου και θα συνεχιστούν και σε όλα τα τοπικά διαμερίσματα του Δήμου.

Οι εργασίες απολύμανσης θα επαναλαμβάνονται ανάλογα με τις ανάγκες που διαρκώς καταγράφονται και αξιολογούνται.

Τονίζεται δε, ότι  για την απολύμανση χρησιμοποιούνται υλικά φιλικά προς το περιβάλλον, εγκεκριμένα και καθ’ υπόδειξίν του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.

Υπεύθυνος των απολυμάνσεων είναι ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Γεώργου Τρύφωνας.

Γραφείο Τύπου

Δημάρχου Αμυνταίου