Ο Δήμος Πρεσπών διοργανώνει την Εναρκτήρια Συνάντηση (Kick-Off Meeting) του έργου ‘SmartWaterSave’

Την Εναρκτήρια Συνάντηση (Kick-Off Meeting) του έργου ‘SmartWaterSave’ στο πλαίσιο του Προγράμματος “Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – πΓΔΜ 2014-2020” θα διοργανώσει ο Δήμος Πρεσπών, την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018, στο Δημαρχείο Πρεσπών.
Στη Συνάντηση, η οποία ουσιαστικά σηματοδοτεί την έναρξη του Ευρωπαϊκού Συγχρηματοδοτούμενου έργου SmartWaterSave, στο οποίο Επικεφαλής Φορέας είναι ο Δήμος Πρεσπών, έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους εκπρόσωποι:
– του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης [Εταίρος Νο2 του έργου]
– της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης της πόλης Resen (Public Communal Enterprise «Proleter» – Resen) [Εταίρος Νο3 του έργου]
– του Πανεπιστημίου Κυρίλλου και Μεθοδίου στα Σκόπια (Faculty of Electrical Engineering and Information Technologies of Ss Cyril and Methodius University in Skopje) [Εταίρος Νο 4 του έργου]
– της Διαχειριστικής Αρχής / Κοινής Γραμματείας του Προγράμματος “Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – πΓΔΜ 2014-2020”.

Κύριο αντικείμενο του έργου ‘SmartWaterSave’ με πλήρη τίτλο: «Ανάπτυξη συστήματος αισθητήρων για την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και τη μείωση διαρροών σε δημοτικά συστήματα ύδρευσης (A real time monitoring and leakage detection and reduction system in water distribution networks)», αποτελεί η αναβάθμιση της διαχείρισης των δικτύων ύδρευσης με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών στην περιοχή του Δήμου Πρεσπών.
Στα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου περιλαμβάνονται η ακριβής αποτύπωση των δικτύων ύδρευσης και των χαρακτηριστικών τους (όδευση, διακλαδώσεις, βαλβίδες, αντλίες, δεξαμενές, κλπ.) σε σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών, η ανάλυση των πιέσεων στο δίκτυο με παράλληλη ανίχνευση απωλειών και κλοπών με χρήση αισθητήρων καθώς και ο σχεδιασμός και υλοποίηση επεμβάσεων για αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανιχνεύθηκαν, όπως πχ. βέλτιστη διαχείριση πιέσεων, αντιμετώπιση διαρροών κλπ.

Ο Δήμαρχος
Παναγιώτης Πασχαλίδης