Ο Δήμος Φλώρινας για τις διακοπές υδροδότησης και την κατασκευή νέου διυλιστηρίου

Το διυλιστήριο της ΔΕΥΑΦ στη Δροσοπηγή λειτούργησε το έτος 1985 και έλυσε σοβαρά προβλήματα λειψυδρίας της πόλης της Φλώρινας, που είχε υποδιπλάσιο πληθυσμό από αυτόν που έχει σήμερα. Η θέση απόληψης βρίσκεται επί του ποταμού (χειμάρρου) της Δροσοπηγής στη περιοχή «Μπογάζι». Το νερό του ποταμού – που διατρέχει όλο τον ορεινό όγκο στο όρος Βέρνον – για την διαδικασία επεξεργασίας επιφανειακού νερού σε πόσιμο, ατυχώς, παρουσιάζει εποχιακά τα παρακάτω προβλήματα:

  • αυξημένη εποχιακή θολότητα είτε από έντονες συνεχείς βροχοπτώσεις, είτε από λιώσιμο χιονιού μετά από ξαφνική αύξηση της θερμοκρασίας. Στις περιπτώσεις αυτές η λειτουργία του Διυλιστηρίου διακόπτεται (οι εξοπλισμοί επεξεργασίας επιφανειακού νερού για παραγωγή ποσίμου νερού κατασκευάζονται και λειτουργούν με ασφάλεια σε πολύ χαμηλότερη θολερότητα).
  •  εποχιακή αυξομείωση της στάθμης των υδάτων (είτε πλημμυρική παροχή με αυξημένη θολότητα, είτε μειωμένη παροχή που δεν επαρκεί για τις ανάγκες υδροδότησης της πόλης).

Για τη μείωση της θολότητας, το έτος 1990 η ΔΕΥΑΦ επέκτεινε τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας του διυλιστηρίου με την προσθήκη διάταξης βραδιύλισης και επί πλέον μονάδας ταχυδιύλισης για τη μείωση του εποχιακά αυξημένου φορτίου θολότητας.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι έντονες, πολύωρες βροχοπτώσεις και το απότομο λιώσιμο χιονιού που παρασύρουν μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών (φύλλα, προϊόντα ξύλων, λάσπη), αυξάνουν υπέρμετρα τη θολερότητα του ποταμού στην θέση απόληψης (μικρό φράγμα) και δεν επιτρέπουν τη συνέχιση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων του διυλιστηρίου της ΔΕΥΑΦ στη Δροσοπηγή.

Σε πολύωρες διακοπές λειτουργίας του διυλιστηρίου, οι παροχές των δικτύων των πηγών που συνεχίζουν να τροφοδοτούν τις δεξαμενές της πόλης δεν επαρκούν για τη συνεχή υδροδότησή της. Μετά την κατανάλωση του αποθηκευμένου νερού στις δεξαμενές (5.300 κ.μ.) επέρχεται αναγκαστικά διακοπή της υδροδότησης της πόλης.

Η επεξεργασία επιφανειακού νερού ήταν και είναι η μοναδική λύση για την υδροδότηση της πόλης της Φλώρινας, διότι οι υπόγειοι υδροφορείς της περιοχής είναι ανεπαρκείς.

Οι ερευνητικές γεωτρήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε διάσπαρτες θέσεις, είτε παρείχαν μικρές παροχές νερού, μη αξιοποιήσιμες, είτε είχαν θέματα ποιότητας του υπόγειου νερού.

Η Δημοτική αρχή γνωρίζοντας το χρόνιο πρόβλημα, κινούμενη με ταχύτητα, συστηματικά, και μεθοδικά υπέβαλε την 12/08/2020 πλήρη μελέτη για ένταξη και χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας την πράξη με τίτλο «ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΟΛΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΠΟ ΦΡΑΓΜΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ» προϋπολογισμού 17.520.000€.

Η πράξη αφορά στην κατασκευή διυλιστηρίου πόσιμου νερού και την κατασκευή αγωγού ύδρευσης που θα μεταφέρει το πόσιμο νερό από το νέο διυλιστήριο στην περιοχή του φράγματος της Τριανταφυλλιάς στις δεξαμενές της πόλης.

Με την υλοποίηση της παραπάνω πράξης θα επιλυθούν τα εποχιακά προβλήματα της σημερινής υδροδότησης της πόλης της Φλώρινας.

Γίνεται αντιληπτό ότι η μόνη αποτελεσματική λύση για την επάρκεια της υδροδότησης της πόλης είναι η κατασκευή του νέου διυλιστηρίου που πήρε τον δρόμο του. Είναι όμως μία λύση που θα χρειαστεί χρόνο και υπομονή μέχρι να ολοκληρωθεί.

Ζητούμε συγνώμη από τους συμπολίτες μας για την ταλαιπωρία και την αναστάτωση που επιφέρουν στην καθημερινότητα όλων μας οι διακοπές του νερού, αλλά κάτω από αυτές τις συνθήκες, δυστυχώς, είναι αναπόφευκτες.

Σε συνεργασία, με την ΔΕΥΑΦ, μελετούμε ενδιάμεσες λύσεις, εξαντλώντας κάθε δυνατότητα για να βρεθεί η αποτελεσματικότερη, ώστε σύντομα να ενισχυθεί ο όγκος νερού στις δεξαμενές μας για να αποφύγουμε τις διακοπές.

Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για την κατανόηση και την υπομονή σας και σας διαβεβαιώνουμε ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να μειώνεται στο ελάχιστο ο χρόνος λύσης κάθε ζητήματος που ανακύπτει.

Για τις όποιες διακοπές υδροδότησης, θα ενημερώνεστε έγκαιρα από την ΔΕΥΑΦ.